หมวดหมู่: ความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลและนวัตกรรม

วิธีการเป็นผู้นำด้านดิจิทัล

ดูบทสรุปของการอภิปรายในหัวข้อ 'How to Be a Digital Leader' ภาคล่าสุดในชุดกิจกรรมผู้นำด้านดิจิทัลของ BrainStation