หมวดหมู่: อนาคตของการทำงาน

6 โครงการก่อสร้างที่จะพลิกโฉม Toronto Tech

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีหอคอยที่เสนอเกือบ 400 แห่งและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังเฟื่องฟู ต่อไปนี้คือโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการที่ต้องระวัง


งานใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากระบบอัตโนมัติ

ดูว่าบทบาทเหล่านี้มีวิวัฒนาการอย่างไร และพนักงานสามารถพิสูจน์อนาคตในอาชีพของตนเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีได้อย่างไร